Modernizacja i rozbudowa placówek kształcenia zawodowego -

Modernizacja kształcenia zawodach informatycznych w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku

 logo PR NSS              wojewdztwo           ue efs1
   Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

 

 

Powiat giżycki od 29 października 2009 r. do 15 maja 2010 r. realizował projekt pn.: Modernizacja i rozbudowa placówek kształcenia zawodowego - Modernizacja kształcenia w zawodach informatycznych w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku”, którego głównym celem jest zapewnienie wysokiej jakości kadr dla małych i średnich przedsiębiorstw w Powiecie giżyckim oraz w powiatach sąsiednich.

Przedmiotem projektu jest umożliwienie uczniom Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku kształcących się w zawodach technik informatyk, technik mechatronik i technik teleinformatyk realizowania zajęć w pracowniach posiadających nowoczesne wyposażenie.

W ramach projektu zakupiono m.in. tokarkę dydaktyczną sterowaną numerycznie, zestawy edukacyjne (laboratorium satelitarne, laboratorium system AM-FM, laboratorium transmisja światłowodowa, laboratorium komputer multimedialny, laboratorium transmisja danych, laboratorium sieć), zestawy komputerowe, drukarki laserowe, aparat cyfrowy, laptop, kamerę video, oprogramowanie Simtel, AutoCAD, Adobe, Pinnacle Studio, Windows 7, MS Office 2007.

 

1 na stron pzosipo 2 na stron pzosipo

Tokarka dydaktyczna                                         Zestaw edukacyjny (laboratorium satelitarne)

 

 

W sprzęt i oprogramowanie komputerowe zostały wyposażone następujące pracownie:

  • Pracownia eksploatacji sprzętu komputerowego
  • Pracownia administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi
  • Pracownia programowania, grafiki komputerowej, technik multimedialnych i internetowych
  • Pracownia programowania układów mechatronicznych.

Ogólny budżet projektu to 350 tys. zł.

Jest to największa w historii szkoły kwota przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych.

W wyniku realizacji projektu Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku otrzymał nowoczesne wyposażenie zgodnie ze „Standardami wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego” opracowanymi przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

Działania ukierunkowane na podnoszenie poziomu i jakości nauczania w zawodach informatycznych przyczynią się do kształcenia wysokiej jakości kadr dla informatyki i zahamują odpływ wykwalifikowanej siły roboczej do innych regionów. Pracodawcy będą mogli liczyć, że szkoła zaoferuje im kadry o fachowym przygotowaniu zawodowym.

Projekt na podstawie uchwały Zarządu Powiatu realizuje Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych współpracując z dyrektorem i nauczycielami Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku.

 

 

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013”