Wieloosobowe stanowisko ds. pozyskiwania i rozliczania środków krajowych i zagranicznych


mgr Anna Kryczka

mgr Emilia Borowiak

 

  • monitorowanie aktualnych programów umożliwiających dofinansowanie realizacji projektów opracowanych w szkołach i placówkach oświatowych oraz w PZOSiPO
  • koordynowanie prac związanych z przygotowaniem projektów umożliwiających pozyskanie środków pomocowych przeznaczonych na potrzeby szkół i placówek
  • sporządzanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów
  • realizacja, rozliczenie i monitorowanie powierzonych do wykonania projektów
  • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych