Zastępca dyrektora Ryszard Należyty

Zastępca dyrektora podejmuje czynności dyrektora PZOSiPO pod jego nieobecność lub w razie wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez dyrektora.

Do obowiązków należy także m.in:
- prowadzenie spraw związanych z rozwojem kultury fizycznej w Powiecie
- realizacja zadań Powiatu w zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
- przeprowadzanie otwartych konkursów ofert zadań publicznych organizacjom pozarządowym z zakresu kultury i kultury fizycznej
- nadzór nad inwestycjami prowadzonymi przez PZOSiPO