śpiewadło 2023

plakat A3

Cel ogólny projektu to stworzenie w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku warunków edukacyjno technicznych niezbędnych do kształcenia zawodowego w wybranych zawodach na potrzeby przedsiębiorców funkcjonujących na regionalnym rynku pracy.

Przedmiotem projektu jest rozwój infrastruktury edukacyjnej, z której korzystają uczniowie Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku. W budynku szkoły zostanie utworzona jedna specjalistyczna pracownia do warsztatowego kształcenia w zawodach: technik agrobiznesu, technik reklamy, technik robót wykończeniowych w budownictwie. Tworzenie pracowni polega na wymianie starych mebli oraz wyposażeniu w nowoczesne środki dydaktyczne i narzędzia TIK

Planuje się zakup komputerów, monitorów, drukarek, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego, plotera, kamery, aparatu fot. oraz narzędzi TIK (oprogramowanie do grafiki wektorowej, obróbki zdjęć i filmów, projektowania wnętrz, opracowywania receptur paszowych).

logo PL

logo PŁ

Zadanie pn.: „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej placówek oświatowych Powiatu Giżyckiego”

dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zakres prac:

W ramach zadania wykonany zostanie podjazd przy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej (funkcjonującej w strukturze Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji) dla osób poruszających się na wózkach oraz zmodernizowana zostanie nawierzchnia przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w celu usprawnienia poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową i wjazdu samochodów ratowniczych. Teren przy CKZiU zostanie też ogrodzony. Przy budynku Zespołu Szkół Zawodowych stworzona zostanie bezpieczna i atrakcyjna przestrzeń w celu ograniczenia wychodzenia uczniów poza teren szkoły co zapewni im większe bezpieczeństwo w trakcie pobytu w szkole. W budynkach Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu (sala gimnastyczna i internat), I Liceum Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego, Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji zostanie wykonana niezbędna modernizacja dachów, które obecnie przeciekają i wymagają generalnego remontu. W trakcie prac dachy zostaną także przygotowane do umieszczenia na nich urządzeń fotowoltaicznych. Analiza demograficzna naszego Powiatu pokazuje, że w najbliższych latach nie będzie potrzeby budowania nowych obiektów edukacyjnych, dlatego niezbędna jest modernizacja obecnie istniejących w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia uczniów.

Całkowita wartość inwestycji:

4 275 000,00 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 3 633 750,00 zł

Konkurs filmów promocyjnych szkół ponadpodstawowych

1 LO   2 LO   

 

W ramach projektu ”Modernizacja infrastruktury edukacyjnej placówek oświatowych Powiatu Giżyckiego” ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ogłosiliśmy przetarg na remont naszych szkół ( w tym m.in. dachy, podjazd dla osób z niepełnosprawnością, dziedziniec, teren rekreacyjny, droga ewakuacyjna). Zapraszamy firmy budowlane do zapoznania się z ogłoszeniem ( dostępne jest pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/722998 ) i przystąpienia do przetargu