Ruszamy z nowym projektem!plakat

Powiat Giżycki w ramach realizacji projektu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pozyskał 100 000 zł. W ramach tej kwoty zakupiono 40 laptopów, które przekazano szkołom, a szkoły przekazały do pracy zdalnej nauczycielom i uczniom. Szkoły dla których organem prowadzącym jest Powiat Giżycki wsparte w ramach projektu:

I Liceum Ogólnokształcące

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

II Liceum Ogólnokształcące

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu

Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

Zespół Szkół Zawodowych

zdalna szkołaIMG 4916

Zarząd Powiatu ogłasza konkurs na wolne stanowiska - więcej informacji