Zapytania ofertowe archiwalne

Zapytanie ofertowe na dostawę systemu do wykonywania ilustracji filmowych lekcji „Strategiczne partnerstwo edukacyjne Powiat Giżycki – Miasto Alytus” współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

Emilia Borowiak
Odsłony: 1742

WE.0718.117.73.2015

                                                                                                          Giżycko, 16.12.2015

Zapytanie ofertowe na dostawę systemu do wykonywania ilustracji filmowych lekcji „Strategiczne partnerstwo edukacyjne Powiat Giżycki – Miasto Alytus” współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

 

I. Zamawiający.

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji

ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko

 

przy współudziale

Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku

 

II. Przedmiot zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w tabeli poniżej.

System do wykonywania ilustracji filmowych lekcji (tożsamy z system Church LIVE TV), składający się z następujących urządzeń wraz z instalacja i szkoleniem trzech pracowników.

 

Lp.

Nazwa

Opis

ilość szt.

1

Kamera zrobotyzowana LIVETV 580 SD z wyposażeniem

Kamera LIVETV 580SD (czarna)
- zoom optyczny 20x, zoom cyfrowy 12x
- obrót w poziomie pełne 360 stopni,w pionie120 stopni
- moduł optyczny SD

4

2

Oprogramowanie Live TV Studio 4 (box version)
+ joystick Logitech EXTREME 3D Pro wersja SD 4CAM

Oprogramowanie do sterowania telewizyjnymi kamerami zrobotyzowanymi PTZ oraz wybranymi mikserami wizji, pozwalające na znaczne ułatwienie procesu realizacji telewizyjnej na żywo. Licencja na jedno stanowisko.
- Możliwość sterowania z podglądami co najmniej ośmiu telewizyjnych kamer zrobotyzowanych PTZ HD na jednym ekranie monitora o rozdzielczości Full HD.
- Możliwość zapisu co najmniej 100 presetów pozycji PTZ dla każdej z kamer.
- Możliwość zapisu obrazów podglądowych (miniatur ustawień PTZ) dla presetów w celu łatwej i szybkiej identyfikacji i wyboru presetów przez realizatora.
- Możliwość precyzyjnego ustawiania parametrów Gain (wzmocnienie), Iris (przesłona), Shutter (migawka), White Balance (balans bieli), Focus (ostrość) dla każdego presetu każdej ze sterowanych programem kamer.
- Możliwość sterowania kamerami i mikserem przy pomocy: klawiatury, myszy komputerowej i joysticka podłączonego do komputera przez port USB.
- Możliwość definiowania własnych skrótów klawiszowych.
- Możliwość obsługi kamer zdalnie poprzez protokół TCP/IP.
Licencja na jedno stanowisko

1

3

Stacja robocza
- służy do sterowania całym systemem:
  kamerami, mikserem wizji, procesem enkodowania
  oraz archiwizacją materiału;
- wyposażona w podzespoły najwyższej jakości
- słuchawki i głośniki kontrolne

Stacja robocza przeznaczona do przeprowadzania telewizyjnych realizacji, zamknięta w obudowie przystosowanej do montażu w szafie "rack". Razem z zanistalowanym na niej oprogramowaniem (które stanowi osobny  punkt zamówienia) umożliwiać musi sterowanie kamerami i mikserem programowym, miksowanie sygnałów z kamer i plików graficznych i audiowizualnych, obsługuje rejestrację sygnału programowego i enkodowanie strumienia na żywo do sieci.
 Specyfikacja:
- procesor co najmniej i5
- co najmniej 16 GB RAM DDR3,
- płyta główna zgodna z zastosowanym procesorem, rodzajem pamięci RAM i dyskiem twardym, posiadająca wystarczającą ilość złączy USB, PCI i PCI Express do obsługi pozostałych podzespołów systemu,
- dyski HDD o łącznej pojemności co najmniej 1 TB,
- karta graficzna posiadająca co najmniej 1GB pamięci RAM
- system operacyjny Windows 7 x64,
obudowa typu rack,słuchawki i głośniki kontrolne.

1

4

Monitor LED

Monitor do podłączenia do stacji roboczej.
Specyfikacja:
- rozdzielczość co najmniej 1920x1080
- przekątna co najmniej 21,5"
- wejścia co najmniej HDMI i VGA
- podświetlenie wykonane w technologii LED

2

5

Klawiatura komputerowa i mysz - komplet berprzewodowy

 

1

6

Karta audio-wideo przechwytująca sygnał z miksera

Karta audio-wideo pracująca na szynie PCIe umożliwiająca przechwycenie co najmniej jednego sygnału przez wejście HD/SD-SDI (złącze BNC) albo HDMI.

2

7

Konwerter USB - analog audio-wideo przechwytujący sygnał z kamer

Konwerter posiadający co najmniej jedno wejście video composit, S-video i 1 wejście audio stereo liniowe

2

8

Mikser Audio Reloop ACCESS.4 mikser DJ

4-kanałowy mikser  w obudowie rack 19"
możliwość przypisania każdego kanału pod crossfader
możliwość regulacji krzywej cięcia crossfadera
trójpoziomowa korekcja dźwięku na kanały 1 – 4
trójpoziomowa korekcja dźwięku na kanały mikrofonowe 1 – 2
wejście Matrix
wejście Aux (RCA i 3.5mm jack)
wyjście słuchawkowe (3.5mm i 6.3mm jack)
możliwość podłączenia do 3 mikrofonów (2 x XLR/Jack, 1 x 6.3mm jack)
funkcja talkover
wejście mini-jack dla dodatkowego źródła dźwięku (np. odtwarzacz MP3)
wejścia symetryczne (XLR) oraz asymetryczne (RCA)

1

9

Oprogramowanie Live TV PlayOut

Oprogramowanie do przeprowadzenia półautomatycznej realizacji TV polegającej na wyzwalaniu wcześniej zdefiniowanych scenariuszy. Oprogramowanie umożliwia programowanie sekwencji takich parametrów jak zmiana toru miksera wizji Program, Preview, zmiana presetów poszczególnych kamer zrobotyzowanych, wyzwalanie plików multimedialnych, efekty przejść (transition) i ustawiane przez użytkownika długości odstępów czasowych między poszczególnymi rozkazami.
Licencja na jedno stanowisko.

1

10

Oprogramowanie vMIX SD
Mikser programowy AV umożliwiający:
- obsługę do 1000 źródeł
- rejestrację w formie pliku audio-wideo,
- streaming,
- compositing,
- chroma key,
- PiP,
- audio delay,
- desktop capture

Mikser programowy audio-wideo umożliwiający profesjonalną realizację TV i posiadający co najmniej następujące możliwości i funkcje:
- miksowanie sygnałów wejściowych audio/wideo na żywo przy użyciu przejść typu "transition",
- rejestrację (nagrywanie) miksowanego sygnału w formie pliku wideo na dysku lokalnym,
- compositing, czyli tworzenie własnych wizualnych kompozycji z wprowadzonych źródeł na żywo i materiałów audiowizualnych,
- chroma key czyli kluczowanie kolorem,
- PiP (obraz w obrazie),
- audio delay = opóźnienie dźwięku,
- desktop capture = przechwytywanie pulpitu z tego lub innego komputera w sieci,
- zarządzanie i emisja multimediów (grafika, filmy, prezentacje, pliki audio),
- nakładanie (kluczowanie) grafik na obraz (podpisy, wizytówki, plansze)
- nakładanie (kluczowanie) zegara cyfrowego na obraz
- możliwość wprowadzenia co najmniej 1000 plików multimedialnych  jako źródła do miksowania
- obsługa co najmniej 4 kanałów warstw (overlay) nakładanych na obraz
Licencja na jedno stanowisko.

1

11

Obudowa mobilna rack (na kółkach)

Obudowa rack na kółkach (bez ścian bocznych)

1

12

Okablowanie do kamer do zastosowań mobilnych - długość 15m

Okablowanie do kamer - kabel łączący konwerter z kamerą, kabel łączący konwerter z mikserem, skrętka UTP i zasilający 12V/2A

4

13

Statyw wideo do kamer PTZ

Specyfikacja:
- wysokość robocza co najmniej 190cm,
- mozliwość zamocowania kamery PTZ

4

14

Zestaw mikrofonów bezprzewodowych

Zestaw mikrofonów bezprzewodowych uniwersalnych do wszechstronnego zastosowania.
Specyfikacja:
- Mikrofony do ręki i beltpacki powinny być zasilane przez typowe baterie lub akumulatory AA
W skład zestawu powinny znaleźć się co najmniej:
- 2-kanałowy odbiornik - 1 szt.
- 2 szt mikrofonów "do ręki" z nadajnikami
- 2 szt nadajników przystosowanych do przypięcia do paska (tzw. beltpack)
- 2 szt mikrofonów nagłownych
Wszystkie mikrofony powinny być odbierane przez zestaw odbiorczy.
Maksymalna ilośc uzytych jednocześnie mikrofonów: 2
Przykładowe sposoby wykorzystania zestawu:
1 mikrofony do ręki i 1 nagłowny lub tylko 2 mikrofony "do ręki" itp.

1

15

Skrzynia do transportu kamer

Dedykowana przenośna walizka przeznaczona do bezpiecznego transportu maksymalnie 4 szt. kamer zrobotyzowanych z tego zamówienia.

2

16

Karta 4 x RS-232

Karta 4 x RS232 do sterowania kamerami

1

17

Router WiFi - 4 x LAN

Router umożliwia stworzenie podsieci dla stacji roboczej i miksera oraz współpracujących urządzeń typu laptopy, tablety itp.

1

18

Konfiguracja i uruchomienie systemu w auli, szkolenie na miejscu i dokumentacja powykonawcza systemu tv

Projekt powykonawczy i dokumentacja obsługi systemu

1

W cenę stacji roboczej powinna być wliczona usługa konfiguracji i testowania.

 

III. Termin realizacji zamówienia

Dostawa oraz szkolenie pracowników 04.01.2016r. - 08.01.2016

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

 

 

V. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejsza ekonomicznie:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

 

a) Cena – max. 90 pkt

 

Liczba punktów w zakresie ceny:

Cena oferty z najniższą zaoferowaną ceną brutto

_________________________________________  X 90 pkt

Cena badanej oferty brutto

 

b) Okres gwarancji na sprzęt – max. 10 pkt

Liczba punktów w zakresie gwarancji:

do 12 m-cy                             -   0 pkt

od 13 m-cy do 18 m-cy                      -   5 pkt

powyżej 19 m-cy                    - 10 pkt

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów
po zsumowaniu otrzymanej ilości punktów w każdym z kryteriów oceny.

Oferta może uzyskać maksymalnie 100pkt (100pkt=100%). Pozostałym Wykonawcom, spełniającym warunki Zamawiającego, przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów.

Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

 

VI. Sposób obliczenia ceny:

1. Wykonawca w formularzu oferty poda cenę brutto za całość przedmiotu zmówienia.

2.  Cena obejmować będzie wyrażoną w PLN wartość podlegającą zapłacie przez Zamawiającego
na rzecz Wykonawcy zawierającą cenę wszystkich urządzeń, dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (na terenie Giżycka), instalację oraz przeszkolenie trzech pracowników.

3. Stawka podatku VAT musi być określona zgodnie z obowiązującą ustawą o podatku od towarów
 i usług.

 

VII. Miejsce i termin składania ofert.

W przypadku zainteresowania realizacją zamówienia podpisaną ofertę (na załączonym druku) należy złożyć w terminie do dnia 22.12.2015 r. godz. 13.00 w formie:

pisemnej (osobiście lub listownie) na adres: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku, ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko Pok. 21. Oferty muszą być złożone w zamkniętej kopercie i opisane w sposób umożliwiający odróżnienie od innej korespondencji np. wg poniższego wzoru:

 

„OFERTA na dostawę systemu do wykonywania ilustracji filmowych lekcji”

NIE OTWIERAĆ PRZED GODZ. 13.10

UWAGA!

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi o godz.13.10

 

Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę. Zamawiający nie odpowiada za termin dostarczenia przesyłek przez pocztę.

 

Informacje dodatkowe:

1. Niniejsze zamówienie jest prowadzone przy współudziale Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół
 i Placówek Oświatowych, który formalnie przeprowadzi niniejsze postępowanie.

2. Płatnikiem za niniejsze zamówienie będzie Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji
w Giżycku.

3. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego: Emilia Borowiak Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.87 4284565

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo w uzasadnionych przypadkach do wydłużenia terminu składania ofert oraz do wprowadzania zmian w niniejszym zapytaniu do terminu składania ofert.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawy oczywistych omyłek w ofercie, wezwania Wykonawców do wyjaśnień i uzupełnień dokumentów oraz do odrzucenia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem.

6. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację usługi. Przypadku uchylenia się od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert.

7. Zamawiający informuje, że zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania
bez wyboru najkorzystniejszej oferty, w każdym czasie bez podania przyczyn.                               

                                                                                                                     

                                                                                                                      Z poważaniem

 

           

Formularz oferty pobierz 16.12.2015r.

Zapytanie ofertowe -scan pobierz 16.12.2015           

Ogłoszenie o wyborze oferty pobierz 29.12.2015