Przetargi archiwalne

|
Odsłony: 2983

Giżycko, dnia 23.09.2011 r.                                          

WE.2110/5/2011
       

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania


Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy na realizację zadania pn. „Dostawa wyposażenia do Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Giżycku. Dostawa sprzętu komputerowego i innego”.   
Numer ogłoszenia: 222979 - 2011; data zamieszczenia: 19.08.2011 r.       


Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku informuje, iż na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7  Prawa zamówień publicznych unieważnia postępowanie.

Uzasadnienie:

Art. 93 ust. 1,pkt. 7 brzmi :
postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia.

    Z poważaniem

Dyrektor

(-)

Kazimierz Ambroziak