Przetargi archiwalne

|
Odsłony: 1539

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, zgodnie
z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), którego przedmiotem jest wykonanie zamówienia dodatkowego związanego z wykonaniem zamówienia podstawowego realizowanego na podstawie zawartej umowy nr WE.2110.1.2013 z dnia 15 kwietnia 2013r. na realizację zadania pn. „Rozbudowa budynku II Liceum Ogólnokształcącego o zewnętrzną windę dla niepełnosprawnych."

 

Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku, ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko,
w związku z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zamówienia
z wolnej ręki, na podst. art. 66 w związku z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) na roboty budowlane pod nazwą „Zamówienie dodatkowe związane z rozbudową budynku II Liceum Ogólnokształcącego o zewnętrzną windę dla niepełnosprawnych.", którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem zamówienia podstawowego realizowanego na podstawie zawartej umowy nr WE.2110.1.2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r. na realizację zadania pn.: „Rozbudowa budynku II Liceum Ogólnokształcącego o zewnętrzną windę dla niepełnosprawnych." oraz przeprowadzonych negocjacjach, przyjmuje złożoną w dniu 25.06.2013 r. ofertę na wykonanie robót budowlanych przez: Biłas i Synowie, al. 1 Maja 25, 11-500 Giżycko jako dotychczasowego Wykonawcę.

 

                                                                                                             Dyrektor

                                                                                                                / - /

                                                                                                   Kazimierz Ambroziak