Erasmus

Synergia na rzecz NEET-sów i kształcenie dualne
Nr 2014-1-LT 01-KA 2012-000529-939256918 w ramach programu ERASMUS+

 

Cele i działania projektu:

 1. Analiza najlepszych praktyk redukujących społeczne wykluczenie poprzez efektywne szkolenie zawodowe.
 2. Zbadanie specyfiki stażu , jako formy kształcenia zawodowego  w Estonii, na Litwie i w Polsce.
 3. Opracowanie metodologii integracji społecznej , szkolenia i integracji rynku pracy poprzez praktyk jako forma szkolenia zawodowego bezrobotnej, nie studjujacej i nie zaangażowanej w edukację młodzieży.

 

Produkty podczas realizacji projektu:

 1. Najlepsze praktyki z Estonii, Litwy i Polski, studium przypadku w zmniejszaniu wykluczenia dzięki efektywnemu szkoleniu (1 szt.).
 2. Analiza praktyk jako metoda szkolenia w Estonii na Litwie i w Polsce (1 szt.).
 3. Metodologia społecznego włączenia, szkolenie i integracja do rynku pracy, bezrobotnej nie studiującej i nie zaangażowanej w edukację młodzieży poprzez wykorzystanie praktyk jako sposobu organizacji szkolenia zawodowego (1 szt.).
 4. Uaktualnione programy szkoleniowe (10 szt.).
 5. Liczba uczniów biorących udział w metodologii badania (45).
 6. Liczba przeszkolonych uczestników projektu (21).

 

Produkty po realizacji projektu

 1. Wykorzystanie rozwiniętej metodologii i najlepszych praktycznych produktów w instytucjach partnerów.
 2. Zwiększenie włączenia wśród bezrobotnej, nie studjującej i nie zaangażowanej w edukacje młodzieży, zmniejszenie wskaźnika młodzieży europejskiej nie korzystającej z system edukacji i treningów.
 3. Zwiększenie podaży wykwalifikowanych pracowników w Europie.

 

 REALIZACJA PROJEKTU

Pierwsze szkolenie w Estonii

W dniach 26-30.10.2015 nauczyciele z Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku uczestniczyli w międzynarodowym szkoleniu z robotyki zorganizowanym przez ITT Group z Tallina w ramach projektu „Synergia na rzecz NEET-sów i kształcenie dualne” projekt Nr. 2014-1-LT01-KA202-000529, program Erasmus+.
W czasie jego trwania uczestnicy z Polski i Litwy odwiedzili Centrum Kształcenia Zawodowego w Voru, którego celem jest rozwiązywanie problemów naukowo-technicznych firm, instytucji oraz studentów, a także prezentowanie najlepszych rozwiązań i wsparcie od strony technicznej.

Podczas zajęć teoretycznych przedstawiony został wykład na temat sensoryki oraz napędów elektrycznych. Przedstawiono rodzaje i zasady działania czujników oraz silników prądu stałego i zaprezentowano praktyczne przykłady zastosowań w/w sprzętu. W ramach zajęć praktycznych uczestnicy otrzymali zestaw elementów niezbędny do budowy prostego robota, który wcześniej został wyposażony w elementy jezdne oraz zaprogramowany, a jego celem było pokonanie labiryntu. Nauczyciele doskonalili swoje umiejętności z zakresu napędów elektrycznych i sensoryki. Na koniec szkolenia zorganizowane zostały mini zawody między dwiema ekipami konstruktorów.

20151029 121735IMAG0243

IMAG0246IMAG0248

 

Drugie szkolenie w Estonii

Sześciu nauczycieli z Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku w dniach 7-11.12.2015 przeszło szkolenie z druku 3D, zorganizowane w Tallinie przez estońską firmę ITT Group. Było to kolejne  z cyklu szkoleń zaplanowanych w projekcie „Synergia na rzecz NEET-sów i kształcenie dualne” projekt Nr. 2014-1-LT01-KA202-000529, program Erasmus+, w którym biorą udział także partnerzy z Litwy i Estonii.  Podczas pięciu dni treningowych przedstawione zostały ogólne zasady i rodzaje druku 3D oraz możliwości wykorzystania tej wiedzy w trakcie pracy z osobami zagrożonymi  wypadnięciem z systemu edukacji. Uczestnicy poznali także technologię szybkiego prototypowania i różne programy przeznaczone do projektowania przestrzennego. Podczas wizyty w Tallińskim Uniwersytecie Technologicznym zaprezentowano laboratorium robotyki oraz drukarki 3D wykorzystywane przez studentów i pracowników uczelni oraz różne materiały z których można drukować m.in. plastik, drewno i metal.

W kolejnych dniach uczestnicy projektowali, a następnie wydrukowali przedmioty przy użyciu drukarek 3D, co pozwoliło na uzyskanie wiedzy jak wygląda cały proces drukowania przestrzennego, począwszy od szkicu, przez wykonanie projektu, po finalny produkt.

DSCF2989DSCF2990

DSCF2992DSCF2995

DSCF2997

              

                        Kalibracja drukarki 3D

 DSC 0028