logo rpo

 

Województwo

Warmińsko-Mazurskie

 

 

wojewdztwo

logo flaga ue

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

 

 

Powiat Giżycki realizuje projekt

 

Modernizacja i rozbudowa placówek kształcenia zawodowego - Modernizacja kształcenia w zawodach gastronomicznych i hotelarskich w Powiecie Giżyckim”, którego głównym celem jest uzyskanie wysokiej jakości kształcenia  w Zespole Szkół Zawodowych w Giżycku w zawodach technik usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, kucharz i kucharz małej gastronomii.

Przedmiotem projektu jest wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Giżycku poprzez zapewnienie uczniom realizacji zajęć w pracowniach posiadających wyposażenie zgodne ze standardami określonymi w podstawach programowych.

W ramach projektu zostaną wyremontowane i wyposażone w sprzęt dydaktyczny pracownie kształcenia zawodowego:

- pracownia podstaw gastronomii

- pracownia technologii gastronomicznej

- sala obsługi konsumenta

- pracownia hotelarska

- pracownie ćwiczeń praktycznych

 

Dzięki temu projektowi, zwiększy się jakość kwalifikacji absolwentów Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku poprzez wyposażenie placówki w wysokiej jakości narzędzia dydaktyczne i umożliwienie uczniom praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej podczas zajęć teoretycznych. Uczniowie szkoły wspieranej w ramach projektu, będą mogli już w czasie nauki w szkole zapoznać się z warunkami pracy jakie zastaną w placówkach gastronomicznych.

Projekt na podstawie uchwały Zarządu Powiatu realizuje Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych współpracując z dyrektorem i nauczycielami Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku

 

zdjcie 1 zdjcie 2

Uroczyste otwarcie pracowni                                                Pracownia technologii gastronomicznej

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013”