logo rpo

 

Województwo

Warmińsko-Mazurskie

 

 

wojewdztwo

logo flaga ue

„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

 

Powiat Giżycki realizuje projekt

 

Modernizacja i rozbudowa placówek kształcenia zawodowego. Modernizacja kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku”, którego głównym celem jest zwiększenie kwalifikacji przyszłych pracowników obszarów wiejskich, podjęcie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz wniesienie udziału w zwiększenie dochodów osób zamieszkałych na terenach wiejskich.

Przedmiotem projektu jest wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku poprzez modernizację bazy technodydaktycznej do kształcenia w zawodzie technik rolnik oraz technik agrobiznesu, a także innych zawodach związanych z obszarami wiejskimi, w których kształci szkoła.

W ramach projektu zakupiony został sprzęt rolniczy wykorzystywany w gospodarstwach zajmujących się uprawą roślin tj: nowoczesny ciągnik rolniczy, ładowacz czołowy, przyczepa robocza, prasa rolująca, pług, czyszczalnia oraz urządzenia do produkcji biomasy czyli rębak, rozdrabniacz do słomy, młyn i maszyna do wytwarzania pellet. Ogólna wartość zakupionych maszyn wynosi 350 000  zł, a dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 292 147 zł.

Dzięki temu projektowi, uczniowie szkoły wspieranej w ramach projektu, będą realizować zajęcia praktyczne związane z uprawą roślin ucząc się obsługi nowoczesnego wyposażenia stosowanego w gospodarstwach rolnych oraz uczestniczyć w doświadczalnej produkcji biomasy z plantacji wierzby krzaczastej, którą szkoła prowadzi w gospodarstwie w Bogacku.  Pozwoli to na uzyskanie wyższego poziomu kwalifikacji rolniczych oraz na zdobycie podstawowej wiedzy o możliwości rozpoczęcia działalności gospodarczej w dziedzinie energii odnawialnej.  Projekt na podstawie uchwały Zarządu Powiatu realizuje Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku współpracując z dyrektorem i nauczycielami Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu.

 

obraz1 2obraz

 

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013”